Slika Hrvatske – integrativni i multikulturalni pristup
2012. – 2015./2016.

Program rada za mandatno razdoblje –
natječaj za urednika Satelitskog programa HTV-a
s projekcijom na multimedijalni program HRT-a Slika Hrvatske

Karolina Vidović Krišto, v.d. urednika Satelitskog programa HTV-a
U Zagrebu, 20. travnja 2012. 

Uvod – sadašnje stanje

 –         SLIKA HRVATSKE je u financijsko-administrativnom smislu zajednički projekt Hrvatske radiotelevizije i Vlade RH. U programskog i uređivačkom dijelu u poptpunosti je dio HRT-a.

–         Riječ je o kodiranom satelitskom TV programu namijenjenom hrvatskim iseljenicima diljem svijeta, ponajprije Hrvatima u Sjevernoj i Južnoj Americi, Australiji i na Novom Zelandu.

–         Program se emitira 24 sata na dan. Osam sati izvornog programa reemitira se još dva puta (3×8) kako bismo što bolje pokrili sve vremenske zone.

Misija

Misija Slike Hrvatske je stvarati multimedijalni program kroz koji će se gledatelj zaljubiti u Hrvatsku, stvarati sliku o Hrvatskoj kakva ona jest ali i kakva ona može i treba biti te integrirati sve Hrvate svijeta – bez obzira na trenutačno državljanstvo, nacionalnost, vjeru, dob, spol i obrazovanje.

Vizija

Slika Hrvatske postaje 24-satni multimedijalni, međunarodni, multikulturni, višejezični, free-to-air program koji uključuje radio i Internet, a temelji se na televizijskom programu.

Aktiviranje korisnika – uz komunikaciju putem web-a, telefona i ekrana, dio programa postaju vijesti, izvještaji te ostali relevantni video-/ audio-/ pisani materijali gledatelja/ sušatelja iz svih djelova svijeta

Koristeći sve raspoložive platforme multimedijalni program Slika Hrvatske stvara od HRT-a i od Hrvatske brandove.

Multimedijalni program

Slika Hrvatske, kao i HRT u cjelini, već je multimedijalni program. Uz svakodnevni TV program koji se u cijelome svijetu emitira putem satelita i putem IPTV-a, Slika Hrvatske ima i svoju web-stranicu slikahrvatske.hrt.hr na kojoj se mogu u svako doba i bez naknade gledati pojedine emisije i sadržaji ovog programa.

Cilj je, međutim, ove aktivnosti proširiti, kako po ostalim medijskim platformama tako i po intenzitetu rada na istim:

 • WEB
  – postaviti sve najgledanije sadržaje na zahhtjev (za koje imamo prava)
  – uvesti live-stream programa
  – pojačati interaktivni dio stranice: uz pisma gledatelja otvoriti prostor i za video uratke naših gledatelja
 • APLIKACIJE ZA MOBITELE i ostale mobilne uređaje
 • DRUŠTVENE MREŽE
  – konačno aktivirati Sliku Hrvatske na Facebook-u i Twitter-u
 • RADIO
  – Glas Hrvatske je radijska inačica Slike Hrvatske; u idućem mandatu konačno će biti prihvaćena integracija i prestati paralelno djelovanje ovih dvaju programa;

 Emisije i rubrike

 • Vijesti na stranim jezicima
 • Slika Hrvatske
 • Hrvatska kronika BiH
 • Moje rodno mjesto
 • Glas domovine
 • Korijeni, emisija o hrvatskim manjinama u Europi
 • Pozdravi i želje, glazbena kontakt-emisija
 • Welcome to Croatia, emisije o turizmu i Hrvatskoj kao poželjnoj zemlji za život
 • Ulagati u Hrvatsku, emisija o gospodarstvu
 • Večer hrvatskog filma (ova tjedna rubrika na Slici Hrvatske ide već 10. godinu za redom; pokrenula sam je 23. rujna 2002.)
 • Noć folklora (ponovno oživjeti ovu tjednu rubriku koju je, radi isteka arhive, u shemi zamijenila emisija Lijepom našom)
 • ostalo

Slika Hrvatske u mreži HRT-a

 • DIJASPORA INTEGRIRANA U HRT:
  s obzirom na to da živimo u dobu transnacionalnih migracija,
  te u državi u kojoj je prema procjenama relevantnih stručnjaka gospodarska grana broj 1 HRVATI IZVAN RH,
  zastarjelo je razmišljanje da su unutar HRT-a organizirane redakcije “za dijasporu”; “dijaspora” treba biti sastavni dio svake redakcije – sastavni dio športa, kulture, gospodarstva, religije, obrazovnog, itd.; kako bi ovaj holistički način razmišljanja zaživio u praksi, Slika Hrvatske kao program ali i svi pojedinci koji rade u njemu, kontinuirano trebaju biti u kontaktu sa svim redakcijama, nudeći i predlažući teme koje su vezane uz njih te uz Hrvate izvan Hrvatske.
 • TV PRAVA:
  nakon dugo vremena Hrvatska radiotelevizija donijela je stratešku odluku da se svi ugovori za emitiranje formuliraju za sve platforme i bez teritorijalnog ograničenja; potpuno oživotvorenje ove odluke u praksi neophodno je za rad HRT-a u cjelini, pa tako i za program Slika Hrvatske
 • BRAND SLIKA HRVATSKE:
  poražavajuće je što HRT nije dovoljno osvješten postojanjem, a kamoli potencijalom Slike i Glasa Hrvatske. Kada sam 2007. formalno imenovana na sadašnju poziciju prioritet mi je, nakon uspostave sheme i poboljšanja programa, bio stvaranje svijesti na HRT-u da Slika Hrvatske postoji. Slutim da je vrijeme sazrijelo da s platforme “Pale sam na svijetu” prijeđemo na platformu “HRT je javna, državna, integrirana, multimedijalna i multikulturna radiotelevizija koja se emitira u cijelome svijetu”, ili, za početak, “HRT je ponosan što poput svih relevantnih javnih televizija u svijetu ima svoj multimedijalni world servis: Sliku Hrvatske”, poput Deutsche Welle-a i TRT-a koji iz Istanbula trenutačno emitira na 32 jezika – uklkjučujući i hrvatski.
 • FINANCIJSKA DOBIT:
  dotacijama iz državnog proračuna, uz razborito poslovanje urednika programa Slika Hrvatske, HRT ostvaruje višestruku dobit, pa i financijsku; po menadžerskim načelima i javne ustanove, kao što je HRT, trebaju radi održivosti poslovati profitabilno;
  financijska dobit ostvarivat će se i kroz prodaju oglasnog prostora te emisijama pod pokroviteljstvom;

Hrvatska Vlada kao partner

 • Slika Hrvatske zajednički je projekt HRT-a i hrvatske Vlade. Urednik Slike Hrvatske treba uz jasnu i čvrstu potporu Glavnog urednika i Uprave HRT-a surađivati s Vladom, lobirati za financiranje programa, kreirati i provoditi zajedničke projekte.
 • Zakonski akti:
  Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske NN 124/11
  Informiranje i povezivanje Članak 34.
  Hrvatska radiotelevizija, kao javna ustanova, na temelju svojih zakonskih obveza, izrađuje plan i program rada za radio, televiziju i javne radiodifuzijske usluge za Hrvate izvan Republike Hrvatske te usklađuje termine emitiranja i čini ih dostupnima. Informiranje Hrvata izvan Republike Hrvatske i promocija Republike Hrvatske u svijetu od javnog je interesa, te će Hrvatska radiotelevizija proizvoditi i objavljivati multimedijalni program s višejezičnim televizijskim i radijskim sadržajima što će se urediti ugovorom između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske radiotelevizije.
  ZAKON O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI
  II. PROGRAMSKA NAČELA I OBVEZE
  Članak 5.

  (2) U ostvarivanju programskih načela, HR i HTV će osobito:
  – proizvoditi i/ili objavljivati emisije namijenjene informiranju pripadnika hrvatskoga naroda izvan Republike Hrvatske,
 • Novost u odnosima s državnim vlastima je ustroj Državnog ureda za Hrvate izvan RH koji će, budemo li znali stvoriti partnerski odnos s tom institucijom ali i s ljudima koji u njoj rade, uvelike i nama posao olakšati.

2012.

 • preusmjeriti sredstva iz Državnog proračuna namijenjenih za emitiranje na kratkom valu na proširenje programa Slika Hrvatske (ovo predlažem još od 2002.!)
 • Stvoriti jasan, prepoznatljiv, razlikovan, svrsihodan vizualni identitet multimedijalnog programa (Internet, radio i televizija) HRT Slika Hrvatske, u skladu s postojećim standardima HRT-a, najjačeg branda u Hrvatskoj
 • U skladu s propisima i ustrojem HRT-a te u dogovoru s Glavnim urednikom i Upravom:
  1. otvoriti signal (free-to-air), odnosno, pripremiti free-to-air-emitiranje programa Slika Hrvatske
  2. legalizirati kartično poslovanje u Europi (prema modelu koji predlažem od 1996.)
  3. Sliku Hrvatske emitirati na HRT3 ili HRT4
  4. regulirati status urednika/ novinara/ voditelja na stranim jezicima Glasa Hrvatske, integrirati ih u multimedijalni program Slika Hrvatske, baš kao i redakciju Glasa domovine/ hrvatskih nacionalnih manjina u Europi
 • Ostvariti partnerski odnos sa svim relevantnim instancama u Hrvatskoj, a posebice s Državnim uredom za Hrvate izvan RH; uz jasnu podršku Glavnog urednika i Uprave HRT-a lobirati za potpuno financiranje Slike Hrvatske iz Državnog proračuna; izrada ugovora s hrvatskom Vladom
 • Pokrenuti višejezičnost u programu: titlove stavljamo na emisije koje su prioritetne, za početak samo engleski, potom njemački, španjolski, ruski, itd.;
  pokrećemo vijesti na stranim jezicima (u skladu s mogućnostima bit će to radijske vijesti koje realiziramo kao televizijske vijesti bez voditelja ili stavljamo radijskog čovjeka u kadar)
 • Poboljšati i unaprijediti naše web-stranice te aktivirati Sliku Hrvatske na Facebook-u i Twitter-u
 • Nastaviti s planom programa u ostalim dijelovima prema programskom usmjerenju za 2012.

2013.

 • Osvježiti stare stare emisije
  KORIJENI
  Hrvati izvan RH su:
  1. strani državljani hrvatskog porijrekla i dijaspora
  2. konstitutivni hrvatski narod u BiH
  3. hrvatske manjine u Europi;
  s obzirom na to da bismo trebali svoju javnu funkciju obnašati prema svim grupacijama prema kojima nas zakon obvezuje, te budući da su hrvatske manjine u Europi Hrvatskoj od državnog interesa, pokrenut ću vraćanje emisije Korijeni u program HRT-a; istodobno želim naglasiti da će ova emisija prije povratka u eter doživjeti preobrazbu u produkcijskom smislu, sadržajno će postati dinamičnija te će gledateljima kroz prizmu pripadnika hrvatske manjine približavati kulturu i narod matičnih zemalja
 • Pokrenuti/ stvoriti dopisničke punktove u najvećim hrvatskim zajednicama zapadnih zemalja
 • Pokrenuti nove emisije:
 • 1. ULAGATI U HRVATSKU (radni naziv)
  gospodarska emisija (moguće pod pokroviteljstvom) s primjerima iz prakse profitabilnih i održivih ulaganja u hrvatsko gospodarstvo, predstavljanje takvih budućih projekata koja nude partnerstvo i pozivaju ulagače; na hrvatskom s titlovima
 • 2. WELCOME TO CROATIA
  lepeza emisija o turizmu i Hrvatskoj kao poželjnoj zemlji za život (moguće pod pokroviteljstvom); filmovi turističke zajednice na hrvatskom s titlovima; predstavljanje turističkih središta; emisija po uzoru na “Zen-TV” u kojima se uz ambijentalnu glazbu nižu fotografije i/ili kadrovi bajkovitih krajolika/ uzmorja/ mora/ sunca/ žita/ itd.; emisija “letećeg” reportera koji otkriva nove turističke sadržaje koji se pojavljuju na hrvatskom tržištu: reportaža novog, malog, obiteljskog, seoskog imanja u Ludbregu napravljena je jednako dinamično i zanimljivo kao otvaranje najsuvremenijeg i najvećeg vodenog parka na Paklenim otocima; doseljeničke i povratničke priče; na hrvatskom s titlovima;
 • 3. POZDRAVI I ŽELJE
  interaktivni multimedijalni program uživo, nije ni produkcijski ni financijski zahtjevan; HRT Slika Hrvatske ovom emisijom treba postati milim i predanim članom svake obitelji – kako u Hrvatkoj tako i u svijetu
 • U 2013. godini očekujem veliki boom naše web-stranice što uključuje stvaranje tima koji se 24h/dan posvećuje Slici Hrvatske na društvenim stranicama, istražuje Internetske portale koje su nam srodne, povezuje ih s nama, dnevno ažurira naš portal u kojem su okosnica promocija Hrvatske u svijetu te video-isječci i vijesti vezane uz Hrvate izvan Hrvatske

2014.

 • U ovoj godini Slika Hrvatske će izraditi viziju i plan rada za idući mandat (2016. – 2020.)
 • Programski ciljevi usmjereni su ponajprije ka proširenju multimedijalnog programa na stranim jezicima
 • Širenje dopisničkih punktova na sve ostale djelove svijeta
 • Financijski i poslovni prioritet je nastavak partnerskog odnosa s Vladom i HTZ-om te širenje oglasnog prostora/ povećanje emisija pod pokroviteljstvom

2015./2016.

 • U skladu s donesenim planom iz 2014. Slika Hrvatske pokreće nove projekte

Zaključak i osobni stav

 • Hrvatskoj je u interesu da sudjeluje u stvaranju slike o sebi, a ne da ovisi isključivo o ocjenama koje nameću strani mediji. Važno je istaknuti da nije riječ samo o promidžbi hrvatskog turizma, nego, štoviše, rad na političkom i društvenom imidžu Hrvatske, od Hrvatske napraviti globalni brand i poželjnu gospodarsku destinaciju. To je misija i dužnost Slike Hrvatske (po uzoru na brojne javne servise u Europi i svijetu).
 • Stvaranjem realne slike o Hrvatskoj ovaj multimedijalni program će pozitivno utjecati na strana ulaganja, na bolje rezultate hrvatskog gospodarstva/ turizma, na poboljšanje demografskih vrijednosti ali i na integrativne procese na području multikulture i multijezičnosti, posebice kod mladih generacija.
 • Ovaj posao, uz podršku Glavnog urednika i Uprave HRT-a, te pod mojim vodstvom, može i treba preuzeti multimedijalni program (Internet, radio i televizija) HRT Slika Hrvatske

Karolina Vidović Krišto